V zasedací síni ostravského hlavního nádraží se ve čtvrtek 10. listopadu sešli předsedové Klubů seniorů z Moravskoslezského kraje, aby si vyslechli aktuální informace jak z oblasti železnice, tak z dění v OSŽ, především z pohledu seniorů. Více než třicet přítomných přivítala předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková. Jako host tohoto setkání byl přítomen předseda OSŽ Martin Malý, který vystoupil v úvodu a seznámil seniory se situací v OSŽ a na železnici. Vysvětlil také aktuální otázky, týkající se prolongací zaměstnaneckého jízdného, situace ohledně zvýšených cen energie a záležitostí, týkajících se modernizace rekreačních zařízení v majetku OSŽ.

„Vyjednávání o prolongačních podmínkách, vedené se zástupci ministerstva dopravy, bylo náročné, ale konstruktivní a ze strany ministerstva poměrně vstřícné,“ popsal atmosféru jednání. Jak dále dodal, podle uzavřené dohody by se napříště měla výše prolongačních poplatků každoročně automaticky upravovat podle dohodnutého vzorce ve vazbě na meziroční inflaci k 30. 6. kalendářního roku. „Tato dohoda o mechanismu automatické valorizace byla sjednána na dobu neurčitou s tím, že strany se samozřejmě mohou kdykoliv v budoucnu dohodnout na jeho změně,“ doplnil Malý, který dále zodpověděl dotazy na podmínky při cestách komerčními vlaky, jízdách na Slovensko, v první vozové třídě, či přepravy kol zaměstnanců (výše příslušných příplatků bude také mírně navýšena, pravidla se však nemění). Vše, týkající se prolongace, bude v nejbližších dnech zveřejněno v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2023, který bude zveřejněn také na webu OSŽ v záložce Právní poradna v sekci Zaměstnanecké jízdní výhody.
Martin Malý dále přiblížil jednání zástupců OSŽ v tzv. malé tripartitě (dopravní při MD a pro hospodářskou politiku při MPO) a popsal novou koncepci využívání rekreačních zařízení OSŽ, kde v poslední době došlo k modernizaci hotelu Ostrý v Železné Rudě a v hotelu Lesní chata (apartmány Gočár).
Předsedkyně ZV OSŽ železniční stanice Ostrava hl. n. Blanka Lomnančíková, pod niž všechny moravskoslezské kluby seniorů spadají, přiblížila situaci v zaměstnanosti na železnici (mladí lidé odcházejí, dráha je netáhne), vyzvala předsedy klubů k zaslání plánů činnosti na rok 2023 a poděkovala vedení OSŽ za činnost, kterou provádí pro své členy, jmenovitě pak seniory.
Předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková podala informace z jednání RRS, přiblížila možnosti zahraniční i tuzemské rekreace a seznámila předsedy s průběhem srpnových sportovních her seniorů v Rajeckých Teplicích. „Příští rok plánujeme pořádání těchto her v rekreačním zařízení ZV OSŽ Olomouc v Potštejně, neboť v Rajeckých Teplicích ke konci tohoto roku bude provoz ukončen a začne příprava na celkovou rekonstrukci objektu,“ dodala. Ocenila také práci předsedů klubů a jejich angažovanost.
V diskusi poděkoval Josef Juřeník všem, kteří se V. seniorských her zúčastnili, a vyzval je k přípravě na soutěže v příštím roce. Poděkování připojila i vedoucí Moravskoslezského družstva Jarmila Pinkavová, která předala pohár vítězů do vitríny ZV OSŽ Ostrava. Z úst předsedů potom zaznělo vyjádření díků za podporu ze strany ZV OSŽ Ostrava i RRS OSŽ.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor