V plném počtu se ve středu 23. 11. 2022 sešli v sídle OSŽ v Praze členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ na svém listopadovém jednání. Prvním hostem jednání byl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek (na úvodním snímku). Ten seznámil členy rady s průběhem kolektivního vyjednávání na Správě železnic, která byla po menších průtazích podepsána 16. 11., kdy připojil podpis zástupce poslední OC ADP. Přiblížil rovněž jednání o zásadách FKSP a novinkách v tomto fondu.

„Od 1. ledna 2023 bude mít každý zaměstnanec Správy železnic k dispozici zaměstnaneckou čipovou kartu, s jejíž pomocí bude moci čerpat určenou částku na kulturní či sportovní aktivity, jakož i na další benefity, v rozsahu vyhlášky o FKSP,“ přiblížil Štěpánek jednu z novinek, týkající se FKSP. Zároveň připomenul, že za rok 2022 byl z FKSP vyčerpán historicky nejvyšší objem příspěvků na rekreaci, což bylo částečně způsobeno také jejich nucenou absencí v době covidu.
V diskusi se členy rady vysvětlil Petr Štěpánek také některé nejasnosti, týkající se jízdních výhod pro zaměstnance, rodinné příslušníky a důchodce, spadající pod Správu železnic. „Na jízdních výhodách se hodně odrazilo dělení dráhy, které v uplynulém období proběhlo. Jednáním se zaměstnavatelem, někdy nelehkým, se však pro Správu železnic daří udržet podstatnou část jízdních výhod,“ dodal Štěpánek.
V další části diskuse připomněl Petr Štěpánek také problémy v zaměstnanosti, týkající se především nedostatku zaměstnanců v některých profesích (výpravčí, návěstní technici, elektromechanici, či zaměstnanců s licencí strojvedoucího), nebo problémy s neobjednáváním vlaků ze strany krajů i na tratích kde byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na opravu.
Jednání RRS pokračovalo diskusí na téma klubů seniorů, kde je žádoucí zvýšení jejich počtu, který se oblast od oblasti liší. „Pro přehlednost je nutná evidence klubů, aby mohly být smysluplně rozdělovány příspěvky na jejich činnost,“ připomněla předsedkyně RRS Danuše Polášková. Jak dále dodala, není rozhodující název „klub“, důležité je, aby byla vyvíjena činnost seniorů v jednotlivých ZO OSŽ, třeba i pod hlavičkou „Sdružení seniorů“, či „Dílenský výbor seniorů“.
Dalším hostem jednání rady byl již tradičně předseda OSŽ Martin Malý, který hovořil o problematice jízdních výhod ČD, které v některých oblastech (např. Brněnsko, Plzeňsko, Ústecko) poněkud ztrácejí svůj původní význam. „Jelikož ministerstvo dopravy zatím nijak neřeší problém nemožnosti používat zaměstnanecké jízdní výhody železničářů napříč mezi dopravci, některé kraje si již vytvářejí vlastní jízdní výhody zaměstnanců v dopravě, s rozdílnými pravidly, čímž vzniká v této oblasti zbytečně složitá a nepřehledná situace,“ připomněl Malý. Jak dále dodal, OSŽ se při jednáních s ministerstvem dopravy vytrvale snaží apelovat na vytvoření nového jednotného celostátního systému jízdného zaměstnanců v dopravě, který by jim umožňoval využívat služeb všech osobních dopravců, obdobně jako to již dnes činí některé kraje u dopravců ve své působnosti. „Ministerstvo se řešení této problematiky sice nezříká, odkazuje se však na Vládou ČR schválený materiál Koncepce veřejné dopravy na období 2020 - 2025, kde je schválen jako termín pro dořešení problematiky režijních jízdních výhod až konec roku 2025.“
Martin Malý rovněž hovořil na aktuální téma Green Dealu - Zelené dohody, kde je stále hodně nejasností ohledně dopadů jeho realizace na hospodářství ČR. Na jednáních poradního týmu RHSD pro hospodářskou politiku, kde má OSŽ také zastoupení, byla v této souvislosti zdůrazněna potřeba větší podpory domácností při realizaci úsporných energetických opatření a za tímto účelem byl nově spuštěn dotační program „Nová zelená úsporám Light“, zaměřený na nízkopříjmové domácnosti. Dále se předseda OSŽ také krátce věnoval problematice zastropování cen energií a znovu upozornil na kalkulačku zveřejněnou na www.mpsv.cz , která umožňuje ověřit si, zda předepsané zálohy na energie jsou v přiměřené výši. Na konci svého vystoupení potom odpovídal na řadu dotazů členů rady.
Závěrečná část jednání RRS OSŽ patřila diskusi o místě konání VI. Seniorských her OSŽ, které by se měly konat v Potštejně. „Není tam sice tak velký komfort jako v Rájeckých Teplicích (kde se připravuje přestavba areálu), nicméně vybavení a prostředí je plně vyhovující,“ konstatovala Danuše Polášková. Členové rady projednali také rekreační možnosti seniorů v zahraničí, schválili kalendář jednání na rok 2023 a informovali o aktivitách jednotlivých klubů seniorů.
Miroslav Čáslavský


Právě přítomno: 366 hostů a žádný gestor