Již jsme Vás několikrát informovali o přerušení provozu hotelu Skalka, z důvodu příprav realizace investiční akce přestavby tohoto objektu, s plánovaným dokončením v roce 2028. S tímto záměrem úzce souvisí ukončenírealizace kondičních ozdravných pobytů a ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024, které budou využity pro přípravu výše uvedeného záměru. 

V této záležitosti se ještě na konci listopadu uskutečnilo jednání představenstva a dozorčí rady OSŽ Slovakia v čele s předsedou Martinem Vavrečkou. Zásadním tématem jednání byl předpokládaný hospodářský výsledek za rok 2022. Dále byly otevřeny otázky zajištění udržení současného technického stavu včetně interiérového vybavení během zimních měsíců, tak aby i přes to, že nebude tento objekt provozován nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení. S těmito otázkami souvisí systém temperace, ostrahy, dozorování, apod…. Dále byl diskutován provoz parku, který je součástí areálu hotelu Skalka pro rok 2023 a to hlavně v oblasti údržby tohoto parku a možného způsobu provozování sportovních zařízení, které se v tomto parku nacházejí.

V otázkách zajištění administrativního chodu akciové společnosti OSŽ Slovakia pro rok 2023 bylo představenstvem společnosti rozhodnuto o pokračování spolupráce s dvěma zaměstnanci vedení hotelu s paní E. Ďuračinskou a současnou ředitelkou L. Gabčíkovou.

Další plánované zasedání vedení společnosti OSŽ Slovakia je plánováno na měsíc březen 2023, kdy jeho náplní by mělo být schválení hospodářského výsledku za rok 2022, vyhodnocení opatření zabezpečení objektu v uplynulých zimních měsících a schválení systému provozu a údržby parku pro letní měsíce roku 2023 s ohledem, že tento park je nedílnou součástí centra Rajeckých Teplic a je hojně využíván všemi lázeňskými hosty, kteří do této destinace zavítají. Ambicí těchto kroků by mělo být navázání na současnou oblíbenost i novými hosty, kteří do objektu hotelu Skalka zavítají po ukončení jeho rekonstrukce.

 

Daniela Houdková

Martin Vavrečka

 

  

 

Právě přítomno: 231 hostů a žádný gestor