V šestý den posledního měsíce letošního roku se konalo v Praze v domě Bohemika jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů. Zasedání řídil 1. místopředseda OSŽ Radek Nekola.  Na programu byla kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, přiznání dávek z Podpůrného fondu a přiznání právní pomoci v zastoupení před soudem.

Plánované úkoly, které nemají pevný termín plnění, se realizují průběžně. Ostatní byly splněny.

V další části vystoupili místopředsedové Odborového svazu železničářů. Štěpán Lev, současně předseda podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., ve svém vystoupení zdůraznil, že u Českých drah chybí přes 800 zaměstnanců, a to především z řad strojvedoucích a vlakového personálu. Určitou negativní roli zde sehrávají i podmínky přijímání nových uchazečů (psychologické posouzení a objem předpisů). Také zmínil, že se stále nepodařilo odstranit problém v aplikaci dodatkového volna, čímž se komplikuje jeho čerpání.

V rámci centrálních akcí BOZP na rok 2023 bude kladen důraz na nocležny na které v dotazníkovém šetření ministerstva dopravy a Drážního úřadu poukazovali strojvedoucí. Jde ale o dlouhodobý a velmi ekonomicky náročný proces.

Na leden 2023 jsou naplánovány aktivy OSŽ ČD a to 16.1. Břeclav, 17.1. Olomouc, 18.1. Plzeň, 19.1. Č. Budějovice, 24.1. Praha a 26.1. Pardubice.

Dále Štěpán Lev přinesl nové informace – zprávu připravila a přednesla PhDr. Helena Svobodová – z jednání poradní skupiny ETF pro strojvedoucí, kde na programu byla řešena revize Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství, kam například patří především jazyková úroveň. A také monitoring pracovní doby strojvedoucích, pod kterou spadá evidence doby odpočinku, přípravy, jízdy atd. V železniční sekci ETF se diskutovalo o možné veřejné dopravě zdarma, o ženách na železnici a ekonomické situaci v jednotlivých zemích.

Současně byla podána zpráva o valné hromadě FISAIC, která se konala začátkem listopadu v Bischaimu a Strasburgu ve Francii. Letos je to 70 let, kdy byla ve Strasburgu založena Mezinárodní asociace pracovníků železnic pro kulturu a volný čas. V rámci standartního programu proběhlo několik výstav a koncertů a samozřejmě všechny členské země informovaly o činnosti zemských svazů v uplynulém období.

První místopředseda OSŽ Radek Nekola, rovněž také předseda podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, hovořil o jednání dozorčí rady, které proběhlo 1. prosince a mimo jiné se zabývalo schválením podnikatelského plánu na rok 2023. Velká spokojenost je s rozvojem dceřiných společností v Německu, Polsku, ale i na Balkánu. Vedení společnosti své zaměstnance ocení jednorázovou odměnou, neboť se i v letošním roce podařil splnit hospodářský plán. Stále však přetrvávají obavy ohledně roku 2024, kdy se předpokládá, že zastropování cen bude ukončeno. Dobrou zprávou však zůstává, že byly uvolněny prostředky z Roketu a byla odsouhlasena notifikace v Bruselu.

Dne 23. listopadu proběhlo jednání Řídícího týmu poradní skupiny ETF pro opravárenství. Členové projednávali uplatnění digitálního automatického spřáhla. K tomu patří proškolený personál, montáž v železničních dílnách a náklady.

Místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, předseda podnikového výboru OSŽ Správy železnic, si pochvaloval pokrok při podepsání kolektivní smlouvy, ke kterému se již dne 16. listopadu 2022 připojil poslední očekávaný podpis odborové centrály ADP. Další jednání se uskutečnilo 22. listopadu, kterého se zúčastnil i generální ředitel této společnosti Bc. Jiří Svoboda, MBA. Kolektivní smlouva nyní prochází technickým čtením. Mimořádné odměny GŘ pro zaměstnance jsou již vypláceny, a to dokonce ve vyšší částce oproti původnímu předpokladu. V měsíci lednu 2023 jsou již naplánovány aktivy k PKS 2023, které proběhnou ve stejných městech jako u ČD.

Své krátké vystoupení, za Nedrážní republikový výbor OSŽ, zaměřila místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková na blížící se finalizaci kolektivní smlouvy u Dopravního zdravotnictví a.s., s tím, že kolektivní smlouva by byla platná až do roku 2025. Podobně je na tom i společnost OHLA ŽS, zde se čeká na vyjádření a schválení představenstva ve Španělsku.

Dobrou zprávu přivezla Renata Dousková z Indie, kde se konal 20.–27. listopadu turnaj MM USIC ve stolním tenise a kde se reprezentantky za Českou republiku umístily na druhém místě za Indkami a muži na třetím místě za první Indií a druhou Francií.

Poslední důležitou zprávou z úst Renaty Douskové, je uskutečnění mezinárodní konference, která se konala 8. prosince v Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se Sdružením nájemníků České republiky, z.s., na téma Dny nájemního bydlení v ČR. Vystoupil zde mimo jiných předseda Sdružení nájemníků ČR, z.s., Ing. Milan Taraba. Návštěvníci se dozvěděli informace například ohledně příspěvku na bydlení, prosazování bytové politiky státu, aktuální situaci na trhu, či dostupnost nájemního bydlení.

Jednání Představenstva dále pokračovalo informacemi PhDr. Heleny Svobodové, vedoucí KP OSŽ, která přednesla organizační Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ n I. pololetí v roce 2023 ve věci školení na PC. Školení bude pořádáno pro členy a funkcionáře OSŽ, zejména pak pro nové členy ZV ZO OSŽ. Kurz je plánovaný na 14.–16. března 2023 pro začátečníky a 25.–27. dubna 2023 pro pokročilé.

Schválené byly zahraniční cesty, konající se v prvních měsících příštího roku v Bruselu, kde proběhne jednání Řídícího výboru sociálního dialogu a jednání Řídícího výboru pozemní sekce ETF.

Během jednání Představenstva OSŽ došlo ke schválení návrhů na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, se kterými přítomné seznámil JUDr. Petr Večeř. Deset žádostí bylo schváleno stejně tak, jako žádosti u poskytování právní pomoci.

Petr Večeř poté informoval o plánovaných školeních OSŽ na I. pololetí 2023, připravovaných seminářích, které budou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ. Zvýšená pozornost bude věnována funkcionářům nově zvolených, kteří dosud žádné školení neabsolvovali, zejména v problematice hospodaření a pracovněprávní.

Dalším tématem jednání byla letní rekreace v roce 2023 v apartmánovém domě Orion v Řecku. Nabídky jsou určeny pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky, a aby se srovnaly podmínky s rekreacemi v apartmánech Gočár a Ostrý, budou mezi rodinné příslušníky započítávána také vnoučata člena OSŽ.  Konkrétní nabídka bude včas zveřejněna na internetových stránkách www.osz.org a rekreaceosz.cz.

Ing. Ondřej Šmehlík mimo informací ohledně rekreace v apartmánovém domě Orion představil také chystající se výpravu na mezinárodním mistroství USIC v běžeckém (severském) lyžování. Mistrovství se koná ve dnech 29.1.–3.2. 2023 ve Vrchlabí a zúčastní se ho družstva ze čtyř zemí. Zázemí bude poskytnuto v hotelu Lesní chata v Kořenově.

V závěru přednesl Ondřej Šmehlík zprávu z přehlídky česko-slovenské filmové tvorby FiSAIC, která se konala ve dnech 25.–27. listopadu ve slovenském Strečně. Seminář byl zaměřen na odborný rozbor a seznámení se s výsledky všech 48 filmů, prezentovaných v Německu v Bad Salzuflen – o kterém jsme již v Obzoru informovali. Letní filmová škola v roce 2023 ve Strečně je přesunuta již na měsíc květen.

 

Tex a foto: Daniela Houdková

  


 

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor