V úvodu prvního letošního jednání Republikové rady seniorů OSŽ, které se konalo 26. ledna v Praze, vzpomenula předsedkyně Rady Danuše Polášková v tento den nedožité 79. narozeniny bývalého předsedy RRS a někdejšího místopředsedy OSŽ Kurta Mužíka, který zemřel 9. ledna 2022.
Jednání rady poté pokračovalo kontrolou plnění úkolů, informacemi z jednání Ústředí OSŽ (25. 1.) a přípravou sportovních her seniorů OSŽ, které se letos budou konat v areálu letního tábora v Potštejně. Na pořadu jednání byla také organizace rekreace pro členy klubů OSŽ, zajišťované přes CK ČD travel.

Rozsáhlá diskuse proběhla na téma klubů seniorů – členové rady mají za úkol zjistit, kolik klubů seniorů v rámci OSŽ existuje a jaký je celkový počet evidovaných seniorů v OSŽ. „Pomůže nám to zlepšit práci, kterou Rada seniorů OSŽ věnuje klubům seniorů OSŽ a zkvalitnit přísun informací, které seniorům poskytujeme,“ vysvětlila Danuše Polášková. Jak dále dodala, informace jsou velice důležitým prvkem, který pomáhá seniorům v jejich orientaci nejen, pokud se týká rekreací, sportu či kultury, ale také informací ze samotného života na železnici. Významné místo v informovanosti stále více získává aplikace „Moje OSŽ“, která přináší rychle a komfortně informace přímo na displej chytrého telefonu.
V tomto tématu pokračoval dále jako host jednání I. místopředseda OSŽ Radek Nekola. V úvodu připomněl neradostný personální stav na železnici, kde v průběhu několika příštích let odejde nemalá část současných zaměstnanců do starobního důchodu. Vzpomenul také nutnost přitáhnout do OSŽ mladé lidi a tím posílit roli odborů, jakož i nutnost zlepšení situace v učňovském školství, kde zanikla celá řada železničářských oborů. „Mladí lidé jakoby se dnes styděli za montérky,“ podotkl Nekola. Podle jeho dalších slov je |OSŽ připraveno na toto téma jednat s personálními odbory jednotlivých železničních podniků, nutný je však také tlak na vládu.
V diskusi probírali členové rady situaci v připravované novelizaci důchodového zákona, vyjadřovali obavy nad trvající hrozivou inflací a zamýšleli se nad posílením role odborů ve společnosti.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 345 hostů a žádný gestor