Úterní jednání Představenstva OSŽ zahájil předseda Mgr. MartinMalý klasickou kontrolou úkolů. Dále se z organizačních důvodů přešlo na projednání a schválení rozpočtu na rok 2023, který bude předložen na Ústředí OSŽ. Hospodářský výsledek za minulý rok vyšel v plusových číslech, a i na letošní rok se s touto skutečností počítá.

Další fáze jednání již probíhala pod vedením prvního místopředsedy Radka Nekoly, který postupně předával slovo předsedům podnikových výborů. Předseda podnikového výboru OSŽ při ČD Štěpán Lev informoval o uzavření (28. 2. 2023) 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2023, Příloha č. 4 Stravování a náhrady výdajů platné od 1. 4. 2023. Hodnota stravenek bude z nynějších 120 Kč nově 140 Kč, stravné u vybraných povolání (např. strojvedoucí, vlakové čety, vlakový revizor) jde na nejvyšší možnou částku dle Vyhlášky č. 467 MPSV. V případě stravenky nad 12 hodin dle čl. 1, bodu 8 (str.75) se navyšuje ze 44 Kč na 60 Kč. Příspěvek na teplou stravu (je převážně v depech nebo v Zásobovacím centru v České Třebové) bude nově 70 Kč. České dráhy od 1. dubna 2023 přejdou z papírových stravenek na e-stravenku. Všechny informace o používaní a formy předání stravovací karty (e-stravenky) vydá zaměstnavatel. Všechny informace o změně v PKS ČD na rok 2023 jsou na webu OSŽ.

Dále pokračoval předseda podnikového výboru ČD Cargo Radek Nekola shrnutím bilance za první dva měsíce letošního roku, která není úplně růžová vzhledem k tomu, že ekonomická situace příliš nenahrává nákladní železniční dopravě. Na to navazovaly zprávy z konference, která proběhla v Aténách ohledně projektu TEN-T tratí – což jsou koridory v rámci budování budoucí evropské železniční a silniční infrastruktury, které byly projektovány v letech 2003–2007 v rámci evropské unie. Nové skutečnosti ohledně ekonomického vývoje evropské unie a tolik diskutovaného Green Dealu si vyžadují revizi těchto koridorů a také nové otázky a diskuze jejich udržitelnosti. Česká republika jako tranzitní země hraje velmi důležitou roli v budování a směrování těchto koridorů. Musíme garantovat svoji připravenost realizovat tyto projekty pro budoucí zapojení naší ekonomiky do nových projektů. V rámci konference vystoupil i předseda představenstva ČD Cargo Ing. Tomáš TÓTH a také první místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. Součástí diskuzí a prezentací byly informace ohledně investování do železniční infrastruktury a možná rizika o její udržitelnost. Obavy z nedostatku finančních prostředků národních zemí na údržbu nových koridorů. „Důležité je přestat válčit mezi druhy dopravy, a to především silnice vs. Železnice,“ zdůraznil první místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Se stručným souhrnem informací pokračoval tajemník podnikového výboru Správy železnic Miroslav Maincl. Ten víceméně zopakoval fakta z posledního jednání odborových centrál, které se konalo 16. února. Hlavním tématem je momentálně práce pracovní skupiny k institutu střežení pracoviště. Všechny informace z jednání jsme již zveřejnili jak na webových stránkách, vyjdou také ve čtrnáctideníku Obzor. Další jednání proběhne 21. března.

Stručná byla i předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková, která zmínila, že probíhají členské schůze ke kolektivním smlouvám, které jsou zaměřené na zvýšení mezd a benefitů. Také připojila poznatky z Mezinárodní ekonomické konference Asociace samostatných odborů za účasti premiéra ČR Petra Fialy, ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely a dalších hostů. Konference byla velmi přínosná, neboť byla zaměřena na aktuální problematiku týkající se cen energií, finanční ohodnocení práce na železnici či ve zdravotnictví a také informace z oblasti Green Dealu. Zároveň nastínila další témata, na která je nutno reagovat v rámci sociálního dialogu s vládou.

Poté seznámila PhDr. Helena Svobodová členy představenstva s informacemi z jednání řídícího výboru Železniční sekce ETF, která proběhlo 28. února v Bruselu.

Ing. Ondřej Šmehlík informoval o chystaných sportovních akcích, a to o regionálním mistroství USIC v badmintonu, které proběhne koncem dubna v Brigu ve Švýcarsku a také o přátelském utkání v kopané s Německem konající se začátkem května. Toto utkání bude přípravou na mistroství USIC v kopané v roce 2023 v Bulharsku. Velmi zajímavou pozvánkou byla zpráva o chystající se mezinárodní výstavě modelové železnice FISAIC, která proběhne ve dnech 6.–8. května letošního roku v Opavě. Účastníci budou na tomto setkání prezentovat modelové železnice svých zemských svazů a jednotlivé části poté spojí do jednoho společného kolejiště FISAIC, které bude následně přístupné široké veřejnosti. Součástí bude také pravidelné jednání delegátů skupiny modelová železnice a historické dědictví, kde se schvaluje protokol z minulého setkání, hodnotí činnost a projednávají návrhy jednotlivých zemských svazů. Součástí celé akce je také odborný doprovodný program (návštěva muzea Tatra – Slovenská strela, úzkorozchodka Osoblaha, pracoviště SOKV Ostrava). Na kongres jsou pozváni železničáři z šesti zemí.

Závěrem jednání se rozproudila diskuze ohledně chystané demonstrace, kterou svolala strana PRO spolu s dalšími aktivisty na Václavské náměstí v Praze. Členové představenstva se shodli v tom, že stávající mediální přístup vlády, je krajně rizikový a otvírá možnost k různým spekulacím k aktuálním celospolečenským tématům. Nikoho nemůže nechat chladným aktuální situace a některé návrhy zaznívající v médiích od představitelů vládní koalice. Nicméně premiér Petr Fiala na jednání Tripartity 6. 3. 2023 jednoznačně deklaroval, že vláda zatím žádný návrh důchodové ani daňové reformy nemá připravený, a proto ho zatím ani nemůže předložit k projednání sociálním partnerům. „Necháváme tedy svobodně na každém občanovi, jestli půjde podpořit tuto akci nebo ne. Naše odborová organizace již první kroky k vyjádření nesouhlasu s případným návrhem na důchodovou reformu učinila, a to zasláním dopisu ministru práce a sociálních věcí(OTEVŘÍT),“ shodli se účastníci jednání Představenstva OSŽ.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 184 hostů a žádný gestor