Dne 16. listopadu zahájil předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Cargo, a.s., Radek Nekola pravidelné jednání, ve kterém úvodem poděkoval za účast u voleb do dozorčí rady společnosti a poblahopřál zvoleným kandidátům za OSŽ Bc. Martě Urbancové a Petru Doležalovi k vítězství v těchto volbách. Popřál jim hodně sil, které budou při hájení zájmů zaměstnanců potřebovat, neboť doba není ani trochu jednoduchá.

Poté společně s tajemnicí Martou Urbancovou informovali o účasti na obchodní konferenci společnosti ČD Cargo, která proběhla minulý čtvrtek tj. 9. listopadu. Na této konferenci vedení společnosti prezentovalo aktivity na rok 2024. Součástí připravovaných novinek je mimo jiné i navýšení ceny pro jednotlivé vozové zásilky o 3 % a u ucelených vlaků bude upravena o 8 %. Udržitelnost jednotlivých zásilek je v poslední době velmi ohrožena a bude potřeba tomuto segmentu pomoci i prostřednictvím vlády ČR. Ministerstvo dopravy si je vědomo, že tento segment je velmi důležitý a že je potřeba se inspirovat i u našich zahraničních sousedů.

Další novinkou u společnosti ČD Cargo je aplikace pro zákazníky, kteří tak mohou sledovat průběh cesty své zásilky a opět bude spuštěno call centrum, tentokrát v České Třebové, které bude fungovat nonstop.

ČD Cargo, a.s., stále plánuje investovat do vozového parku, především do dieselové trakce. Stále se řeší tzv. uhlíková stopa, která bude pro naše zákazníky viditelně zaznamenávána u každé vezené zakázky.  V budoucnu bude doprava významným činitelem uhlíkové stopy v celkovém řetězci výrobních procesů, kdo bude připraven bude mít lepší pozici na budoucím dopravním trhu.

Další důležitou informací bylo rozhodnutí učiněné na mimořádném představenstvu svolaném na 15. listopadu, kdy se členové rozhodli připojit k demonstraci na Malostranském náměstí, která proběhne 27. listopadu ve 13 hodin v Praze na Malostranském náměstí. Radek Nekola apeloval na předsedy základních organizací, aby vysvětlili členům ZO OSŽ proč se demonstrace zúčastnit a podpořit OSŽ v tomto rozhodnutí. Důvod je ten, že sociální dialog s vládou ČR nebyl úspěšný, neboť vláda na něj reagovala tak, že veškeré protinávrhy odborových organizací tzv. smetla se stolu.  V tuto dobu již nazrál čas reagovat důrazněji. Schválení balíčku totiž ohrožuje rovněž kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem. Cílem demonstrace je, že se obnoví jednání s vládou a obě strany se vzájemně vyslechnou a učiní kroky k tomu, aby občané České republiky měli lepší životní úroveň.

Demonstrace proběhne v rámci ASO a společně s odborovou organizací KOVO a za tuto organizaci i za organizaci ASO vystoupí pět osobností. „Budeme apelovat na vládu, že balíček a připravované energetické kroky dusí tuto ekonomiku,“ zdůraznil Radek Nekola a přidal důležité informace ohledně organizace. Sraz účastníků proběhne již kolem poledne, aby členové OSŽ byli pohromadě a přítomní nafasují vlajky, vesty nebo deštníky se symboly OSŽ. Na pracovištích však bude fungovat plný provoz a zaměstnanci ve službě se mohou připojit aspoň symbolicky.

Někteří členové podnikového výboru se vyjádřili, že se mělo k tomuto kroku přistoupit již dříve, ale předseda PV OSŽ při ČD Cargo reagoval tak, že tento čas uzrál až nyní, nechtěli jsme čelit obvinění, že místo jednání volíme protesty. Protože balíček prošel beze změny i senátem ČR není už na co čekat.

Dalším bodem jednání bylo představení návrhu kolektivní smlouvy od zaměstnavatele. Jak jsme již informovali z jednání Představenstva OSŽ, tak zaměstnavatel chce podpořit oblast opravárenství a některé provozní profese, dále panuje shoda na změně parametrů u interní normy, která řeší osobní hodnocení. Dále se projednávají kondičně ozdravné pobyty, dovolená a samozřejmě navýšení do tarifních stupňů.

Odborové centrály se zatím neshodly na jednotném protinávrhu, společné jednání je domluveno na 27. listopadu v dopoledních hodinách.

Členové podnikového výboru probrali v trochu bouřlivé diskuzi body, které budou projednány a navrženy na kolektivním vyjednávání.

V druhé polovině jednání předseda Radek Nekola přivítal Martina Svojanovského, člena představenstva ČD Cargo pověřeného řízením úseku provozu.

Martin Svojanovský seznámil členy podnikového výboru s novým projektem společnosti ČD Cargo, která se chystá od 1. dubna příštího roku sloučit stávající provozní jednotky do tří organizačních struktur, které budou rozděleny na západ, střed a východ. Cílem je dát větší pravomoc vedoucím PP a zefektivnit tak řešení problémů a zlepšit spolupráci mezi provozními jednotkami. V každém kraji jsou jiné problémy a je nutno je řešit do hloubky. „Všechny tři nově vzniklé provozní jednotky budou pracovat takřka podobně a žádná z nich si nebude žít svým vlastním životem,“ ujistil přítomné Martin Svojanovský. „Každá z nich bude mít svého ředitele, kterého si osobně vyberu z osmi možných kandidátů. Všichni kandidáti jsou stávající zaměstnanci společnosti ČD Cargo a ve svém zaměření jsou profesionálové,“ pokračoval člen představenstva.

Martin Svojanovský během svého osmnáctiměsíčního působení ve své funkci zjistil, že tahle strategie umožní lepší komunikaci napříč celou společností. Samozřejmě také ujistil přítomné, že se zaměstnanci nemusí bát hromadného propouštění.

V diskuzi odpovídal na konkrétní dotazy členů PV zaměřené na aktuální problematiku provozu a v ní přislíbil na další jednání přizvat Radka Nedomlela z odboru Provozních technologií v rámci Bezpečnosti provozování drážní dopravy.

Na základě této inovace je nutno zkoordinovat sloučení některých ZO OSŽ, určit termíny jednání, aby se nekryla s Ústředím OSŽ a se zasedáním Představenstva OSŽ a aby tajemnice Bc. Marta Urbancová a předseda Radek Nekola se mohli těchto jednání jako hosté zúčastňovat také.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 

 

Právě přítomno: 241 hostů a žádný gestor