V sídle OSŽ - Domě Bohemika v Praze - se od 29. ledna do 1. února uskutečnila série školení k nové kolektivní smlouvě Českých drah, kterého se zúčastnilo celkem 143 posluchačů z celé republiky. Na programu školení byly kromě změn v PKS ČD, a. s., na rok 2024 také informace, týkající se aktuálních a koncepčních otázek OSŽ, důchodové reformy a legislativy v železničním provozu, novelizace pracovněprávních předpisů a Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a. s., na rok 2024. Nově byla na všech školeních účastna Ing. Lucie Bauerová – vedoucí skupiny benefitů ČD, a to z důvodu sladění informací k zásadním novinkám změn v Zákoníku práce a nastavení nového osobního ohodnocení. Školiteli byli předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, tajemnice PV Věra Nečasová, vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř a vedoucí OSL Vladislav Vokoun. Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, průběh školení moderoval tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb.

O změnách v nové PKS podal podrobné informace předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev. Upozornil zejména na skutečnost, že všechny benefity z PKS 2023 byly zachovány i v nové PKS, včetně kondičních ozdravných pobytů, placeného dodatkového volna a ostatních změnách. Připomněl mimo jiné také novinky, týkající se osobního ohodnocení a elektronických stravenek. Slova Štěpána Lva doplnila Lucie Bauerová, se kterou v průběhu školení společně zodpověděli celou řadu dotazů z řad účastníků školení.
Předseda OSŽ Martin Malý hovořil o krocích, kterými se odbory ve shodě se zaměstnavatelskými svazy snažily přimět vládu ČR, aby upustila od záměru zdanit a omezovat zaměstnanecké benefity. „Toto společné úsilí však přineslo bohužel jen částečné výsledky, kdy vláda nakonec prosadila zdanění benefitů přesahující v daném kalendářním roce polovinu průměrné mzdy. Pokud se však týká snížení tvorby prostředků FKSP SŽ a sociálního fondu ČD, zde setrvala na svém původním návrhu. Stejně tak v otázce dosavadních kroků důchodové reformy vláda připomínky odborů neakceptovala,“ připomněl Malý. Podle jeho dalších slov se tak nově otevírá názorový střet ve věci mediálně anoncovaného záměru vlády, prosadit do zákoníku práce možnost propouštět zaměstnance výpovědí bez uvedení důvodu, což bude pro odbory také samozřejmě zásadně nepřijatelné. Odborové organizace sdružené v ASO i v ČMKOS shodně vyhodnocují dosavadní zkušenosti z jednání tripartity tak, že stávající vláda jen velmi málo přihlíží k názorům a připomínkám sociálních partnerů, neboť se spoléhá na většinu vládní koalice v obou komorách parlamentu, jež ji umožňuje relativně snadno prosazovat legislativní změny i proti vůli sociálních parterů nebo parlamentní opozice. „Odbory proto budou před červnovými volbami do Evropského parlamentu a podzimními senátními volbami pořádat protestní akce, kde budou voliče upozorňovat na tuto skutečnost,“ dodal Martin Malý. Dále potom předseda OSŽ hovořil o členských benefitech OSŽ s tím, že vedle dosavadních benefitů jako je výhodné pojištění odpovědnosti zaměstnanců, právní pomoci a poradenství a podpůrného fondu se nyní ústředí OSŽ snaží o větší rozvoj cenově výhodné rekreace pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky a také o další zlepšování funkcí mobilní aplikace Moje OSŽ.
Vladislav Vokoun seznámil účastníky školení s průběhem důchodové reformy, přičemž upozornil, že od roku 2027 se chystá další prodloužení věku odchodu do důchodu, připravované snížení koeficientu výpočtového základu a s tím související snižování důchodu v porovnání s průměrnou mzdou. Vysvětlil rovněž rozdíly mezi tzv. předdůchodem a předčasným důchodem, přičemž upozornil na fakt, že OSŽ usiluje o zařazení některých náročných profesí mezi ty, které by měly mít nárok na předčasný důchod bez jeho krácení. Za velice výhodné označil doplňkové penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele.
Slova Vladislava Vokouna doplnil Petr Večeř, který dále pokračoval informacemi o změnách v pracovněprávních předpisech, novinky v zákoníku práce, vnitřních předpisech OSŽ a metodice pojištění odpovědnosti. Zdůraznil také významnou pomoc, kterou OSŽ nabízí v oblasti právní pomoci tzv. „občan“, podpůrného fondu či ochraně zájmů zaměstnanců – členů OSŽ.
Věra Nečasová informovala o podstatných změnách v Zásadách hospodaření se Sociálním fondem ČD na rok 2024. Připomněla, že v důsledku „vládního konsolidačního balíčku“ je letošní příděl do sociálního fondu redukován. Změny se týkají rozpočtování dotované rekreace, příspěvků na kulturní, zájmovou a společenskou činnost a jiných ustanovení. Omezeny, ale zachovány, budou také příspěvky na sport, včetně mezinárodních akcí. Daňový limit je stanoven na polovinu průměrné mzdy, což je pro letošní rok 21 983,50 Kč. „Uskromnit se budeme muset ve všech kapitolách a bohužel nelze z daňových důvodu již zmíněného „vládního“ balíčku ze sociálního fondu přispívat seniorům,“ připomněla Nečasová.
V závěru školení vystoupili oblastní inspektoři bezpečnosti práce Pavel Antolič a Monika Časarová, kteří upozornili na začínající prověrky BOZP a na možnost se účastnit školení v oblasti BOZP.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 234 hostů a žádný gestor