Únorové jednání Podnikového výboru OSŽ Českých drah (7. 2. 2024) zahájila tajemnice PV Věra Nečasová. Po kontrole usnesení z minulého jednání členové Výboru vyslechli informace ze zásadních jednání, týkající se především letošních školení o PKS a změn v Osobním ohodnocení zaměstnanců, schválenými centrálními akcemi BOZP a Sociálním fondem. Členové Výboru si rovněž vyslechli informace ze strany pozvaných hostů (zástupci zaměstnavatele) a v závěrečné diskusi probírali mimo jiné také problematiku, která se týká nemožnosti přispívat seniorům ze Sociálního fondu ČD z důvodu daňového plnění.

Prvním hostem jednání Podnikového výboru byl člen Představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis Michal Kraus. Ve svém vystoupení se zaměřil na oblast strategie a investic do opravárenství a s ním spojenou problematiku pracovníků v opravnách, jejich odměňování a nábor nových zaměstnanců. Zodpověděl přitom celou řadu dotazů ze strany členů PV, týkajících se zejména připravovaných investic do opravárenských hal, ale také nedostatků ve vozovém parku způsobené stářím vozidel a komplikacemi při jejich opravách. Upozornil současně na vysoký nárůst nových vozidel a souprav v posledních několika letech. Reagoval také na dotazy, týkající se personální oblasti, kde ubývají vysoce kvalifikovaní opraváři (odchody do důchodu) a vázne zájem o tuto práci z řad mladých pracovníků. Uvítal zájem členů PV o problematiku opravárenství a slíbil další schůzky na toto téma.
Dalšími hosty jednání byly členka představenstva ČD Blanka Havelková a vedoucí skupiny benefitů Lucie Bauerová. Blanka Havelková vysvětlila některé otázky, týkající se náborových příspěvků a zásad Sociálního fondu, Lucie Bauerová doplnila její slova o konkrétní údaje z oblasti příspěvků na rekreace a dětské tábory, přičemž upozornila na rychle se naplňující finanční limity. Obě pak zodpověděly dotazy členů PV, týkající se mimo jiné také služby „Lékař na telefonu“. Ta funguje jako benefit v oblasti ochrany zdraví pro naše zaměstnance.
V závěrečné diskusi připomněla Věra Nečasová nutnost začít vnímat zprávy o připravovaném návrhu flexibilní novely Zákoníku práce. Štěpán Lev zmínil podporu, kterou OSŽ poskytlo a z Podpůrného fondu OSŽ rodině tragicky zemřelého strojvůdce Dalibora Žáka (člena OSŽ) při nehodě u Dolní Lutyně na Karvinsku. Dále zdůraznil podporu, kterou OSŽ poskytuje seniorům v oblasti rekreací v zařízeních OSŽ, kde je jim poskytována zvýhodněná cena. Miloslava Pečinková (ZO Olomouc) vyjádřila lítost nad faktem, že důchodci všech tří firem (ČD, ČD Cargo i Správa železnic) nemají nárok na podporu společenských, kulturních a sociálních akcí. Na toto téma se rozproudila živá diskuse, v níž bylo zdůrazněno, že OSŽ musí hledat jiné cesty k podpoře důchodců, například podpory (byť omezené) z rozpočtu OSŽ.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 173 hostů a žádný gestor