Dne 8. února zahájil předseda PV OSŽ při ČD Cargo, a.s., Radek Nekola jednání podnikového výboru v Domě Bohemika v sídle OSŽ.

Úvodem informoval o jednání Představenstva OSŽ a fungování OSŽ prostřednictvím příspěvků z fondů FKSP (OTEVŘÍT). Porovnával situaci u ČD, která je na tom velmi podobně, což okomentoval velmi pozitivně, protože vzájemná shoda je pro obě společnosti velmi důležitá. Prostředky na činnost základních organizací dokáží zachovat standardy na které jsou ZO zvyklé. Také informoval o problémech u SŽ, kde zatím ke shodě kvůli jedné z devíti odborových centrál nedošlo. Stále je v řešení, jak to bude s účastí a financováním seniorů u pořádaných sportovních akcí.

Jedno ze zásadních témat byl návrh na úpravu zákoníku práce, a především vytvoření nového paragrafu o podání výpovědi bez udání důvodu. „Zatím sice jde o pouhý návrh poradní skupiny vlády ČR, ale pokud by došlo na projednávání této novely, obávám se, že se bude opakovat stejný průběh jako u projednávání daňového balíčku. I když odborové organizace s tímto krokem nesouhlasí, bude tato úprava pravděpodobně schválena,“zdůraznil předseda podnikového výboru.

Tajemnice PV Bc. Marta Urbancová informovala o jednání dozorčí rady společnosti, které se konalo 31. ledna (OTEVŘÍT). Velké ztráty u společnosti ČD Cargo spočívají především v oblasti vozby uhlí a dřeva.

V diskuzi členové podnikového výboru opět otevřeli téma fasování pracovních oděvů (OOPP), obuvi či tabletů. Každá profese vyžaduje svoje specifické pracovní pomůcky. Radek Nekola navrhl, aby se v příštím roce udělala tzv. revize kde jaké pomůcky jsou k dispozici a kde jsou potřeba na určitých specifických pracovištích.

V další části se k jednání připojili zástupci zaměstnavatele: Personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a vedoucí oddělení Ing. Josef Kreische.

Personální ředitelka se úvodem vyjádřila k otevřenému dopisu, které jejich oddělení obdrželo od zástupců SOKV Ústí nad Labem ohledně nespokojenosti týkajících se změn odměňování za absolvované profesní zkoušky.

Poté také došlo na konkrétní dotazy od členů PV na témata, která se týkají jejich pracovních provozů a pracovních pozic členů ZO, na které Aneta Miklášová i Josef Kreische ochotně reagovali.

Na příští jednání přislíbil vedoucí oddělení personálního managementu Josef Kreische představit prezentaci ohledně náborů a propagace společnosti ČD Cargo.

V druhé části jednání se předseda podnikového výboru vrátil k otevřenému dopisu zaslaným zaměstnanci SOKV Ústí nad Labem. „Rozumím nespokojenosti zaměstnanců v opravárenství nad částí interní normy PERs -42- B. Část činností, které byly dříve uvedeny v této interní normě byly odstraněny s ujištěním, že je bude zaměstnavatel dále požadovat od zaměstnanců, ale hradit je bude jinou formou. Tady došlo k nedostatečnému informování zaměstnanců, kteří tyto činnosti požadují. Dále se nám v systému odborných činností nepropsaly některé odborné zkoušky, které mají zaměstnanci v SOKV,“ informoval Radek Nekola. V rámci rozsáhlé diskuse na závěr podnikový výbor pověřil předsedu, aby jednak zpracoval připomínky do interní normy PERs -42–B, a to nejpozději do konce měsíce února a zároveň inicioval jednání se zaměstnavatelem na odstranění vzniklých nedostatků a dále pověřil předsedu podnikového výboru setkáním s iniciátory otevřeného dopisu (proběhlo 9. února 2024 na ZV OSŽ DKV Ústí nad Labem) a seznámit je se závěry a úkoly, které byly přijaté na jednání podnikového výboru ze dne 7. února 2024.

Preventivní lékařské prohlídky a nové testy na psychotropní a omamné látky jsou nyní v řešení, jak jsme již psali z jednání Ústředí OSŽ a je nutné při pozitivním výsledku, který zaměstnanec rozporuje, aby se odvolal. Jde o důležitý problém, který se bude důsledně projednávat i s ČD a SŽ.

V závěru jednání podal Radek Nekola informace z návštěvy konference ETF a obsahu zaměřeného na nákladní dopravu. Více v článku v OBZORU.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 397 hostů a žádný gestor