Dne 19. června proběhlo jednání Ústředí OSŽ, které zahájil místopředseda Štěpán Lev kontrolou úkolů. Během setkání se projednávala řada důležitých témat, včetně novinek týkajících se rekreačních objektů OSŽ (současný vývoj stavebního řízení hotelu Skalka na Slovensku) a organizačních záležitostí.

Členská základna OSŽ má cca třicet tisíc členů. Jedním z benefitů pro členy je možnost využít za příznivé ceny rekreačních objektů, které OSŽ vlastní v rámci členské rekreace. Mezi oblíbené rekreační komplexy patřil hotel Skalka v Rajeckých Teplicích, dříve hodně využívaný pro kondičně ozdravné pobyty a dovolené. O jeho uzavření a plánované rekonstrukci jsme již informovali.

Martin Vavrečka, místopředseda pro správu majetku OSŽ společně s Ing. Jiřím Buchou informovali o průběhu přípravných prací které souvisí s přestavbu tohoto zařízení. Nový komplex bude zahrnovat wellness zónu s orientací na venkovní sauny. Parkovací kapacita bude navýšena na 150 míst prostřednictvím nově vybudovaného parkovacího domu. Průběh rekonstrukce bude dále projednáván na podzimním jednání Ústředí OSŽ.

Další významnou rekonstrukcí je obnova apartmánového domu Orion v Leptokárii v Řecku. V půli května uskutečnili členové představenstva OSŽ pracovní cestu v tomto objektu za účelem zhodnocení technického stavu a posouzení stavu opotřebení přes dvacet let starého domu. Martin Vavrečka přiblížil plánované úpravy objektu, který bude od příští sezóny kompletně zrekonstruován. Cílem je modernizace pokojů, rekonstrukce koupelen a vytvoření jídelního zázemí v jednotlivých apartmánových jednotkách. Celkem se plánuje čtrnáct dvoulůžkových apartmánových jednotek, čtyři čtyřlůžkové apartmánové jednotky a jedna multifunkční místnost. Rekonstrukce začne letos v říjnu po ukončení turistické sezóny a dokončení je plánováno na jaro příštího roku. Návrh rekonstrukce byl přítomnými členy Ústředí OSŽ jednohlasně schválen a členové OSŽ se tedy od příští sezóny mohou těšit na zcela zrekonstruovaný apartmánový dům Orion.

Členové Ústředí se také zabývali inventarizací majetku OSŽ za rok 2023, kterou přednesla Ing. Tereza Gojná. V nastávajícím období bude inventarizace majetku OSŽ zdigitalizována a propojena s účetním programem.

Vzdělávací aktivity OSŽ v první polovině roku 2024 shrnul JUDr. Petr Večeř, vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-ústředí. Proběhlo sedm jednodenních seminářů, pět vícedenních seminářů a také tři školení pro členy NeRV OSŽ a Výbor OSŽ AŽD, které byly velmi dobře hodnoceny. Podle osobního doporučení Pavla Lněničky, předsedy ZO OSŽ CDP Praha ze Správy železnic, by měl každý předseda ZO OSŽ absolvovat pracovněprávní školení povinně. Témata na školeních jsou totiž probírána velmi podrobně a cíleně se zaměřují na problematiku, se kterou se předsedové ZO OSŽ setkávají v praxi. Dále byly představeny termíny seminářů na druhé pololetí 2024.

PhDr. Helena Svobodová informovala o stavu členské základny OSŽ k 1. únoru 2024., které vyplynuli z evidenčních návratových listů a pro nastávající sjezdové období budou klíčem k určení počtu delegátů na IX. Sjezd OSŽ, který se bude konat v listopadu 2025.

Barunka Balážová, předsedkyně revizní komise, krátce informovala o uskutečněných devíti kontrolách v základních organizacích OSŽ. Několik základních organizací plánuje ukončit svoji činnost z důvodu přechodu jejich členů do větších ZO OSŽ.

V druhé části jednání informoval předseda PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpán Lev o pokračujícíchjednáních se zaměstnavatelem ČD na vyhodnocení osobního ohodnocení pro zaměstnance. Další setkání je naplánováno na 24. června. K situaci JMK Štěpán Lev sdělil, že na všechny zaslané dopisy příslušným drážním institucím a hejtmanovi JMK, bylo OSŽ odpovězeno. Ze všech vyjádření vyplynulo, že tato situace je nová, vše chápou, ale že v podstatě záleží na dohodě mezi dopravcem a objednavatelem, jak si nastaví podmínky. Antonín Leitgeb se zúčastnil 5. června 2024 plánovaného jednání RHSD JMK, jejímž je členem. Jednání probíhalo za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, ředitele firmy KORDIS JMK a dalších zástupců, členů RHSD. Na jednání Ústředí OSŽ Antonín Leitgeb představil prezentaci firmy KORDIS JMK o nastavení budoucích podmínek provozu bez vlakového personálu. V prezentaci bylo uvedeno, jak bude probíhat nákup jízdenek, kontrola jízdného, přeprava imobilních cestujících a využití komunikace cestujícího se strojvedoucím.

KORDIS JMK tvrdí, že je schopen pokrýt 70 % tratí, což si Jihomoravský kraj slibuje jako významné úspory v rozpočtu. Zaměstnanci KORDISu nebudou potřebovat nocležny, neboť budou mít k dispozici více nástupních míst, nově rozšířené například o Hustopeče, Židlochovice a Kyjov.

Antonín Leitgeb sdělil, že na jednání RHSD hlasitě upozornil na možné problémy s nástupními dveřmi u jednotek Moravia. Zástupci kraje však tyto obavy vyvrátili, s tím, že systém je propracovaný a problémy nehrozí. V případě potíží mohou cestující využít palubní telefon ke komunikaci se strojvedoucím, který má k dispozici rozsáhlý kamerový systém zabírající jak interiér, tak i prostory na nástupištích.

Toto téma opět rozproudilo vášnivou debatu mezi účastníky Ústředí OSŽ.

Petr Štěpánek, předseda PV OSŽ Správy Železnic, informoval o setkání s ostatními odborovými centrálami, které proběhlo 18. června. Na jednání byl diskutován návrh podnikového výboru OSŽ týkající se zásad čerpání FKSP. Návrh obsahoval zjednodušení čerpání finančních částek na kulturní a sportovní akce u organizačních jednotek. Tento návrh byl některými odborovými centrálami ústně podpořen, ale je potřeba písemně předložit personálnímu řediteli Správy železnic. Proto bylo rozhodnutí odloženo na příští jednání, které proběhne příští měsíc 22. července.

Správa železnic ráda přijme zaškolené zaměstnance z Českých drah, kteří budou propuštěni z důvodu nadbytečnosti především z oblasti Jihomoravského kraje.

Tomáš Šlachta, místopředseda Nedrážního republikového výboru stručně informoval o jednání NeRV z konce května, kde si také zvolili zástupce do komisí pro IX. sjezd OSŽ.

Danuše Polášková, předsedkyně Republikové rady seniorů, informovala o nedávném jednání, kde se senioři s nadšením věnovali přípravám na srpnové seniorské hry. V červnu se chystá, před prázdninami poslední, setkání, na které se členové velmi těší a které slibuje bohatý program a velký zájem.

Informace ze zásadních jednání dodal i předseda ZO René Vrána z DPOV Přerov a předseda ZO OSŽ AŽD Karel Šimáček, který zmínil otevření kompetenčního centra v Dětenicích, kde si studenti budou moci vyzkoušet celou řadu technologií za pomoci odborníků z AŽD.

Na závěr jednání vyjádřil předseda ZO OSŽ Heřmanův Městec Jan Rychnovský poděkování Sociálně-právnímu oddělení za jejich rychlou pomoc a precizní práci při řešení nedávné mimořádné události v Pardubicích.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

  

 

Právě přítomno: 175 hostů a žádný gestor