RRS OSŽ na svém jednání 20. června 2024 měla jako hlavní bod zařazenu registraci účastníků VII. Seniorských her, které se budou konat v areálu Lesní chaty OSZ v Kořenově ve dnech 27. – 29. srpna 2024. Jednání se zúčastnil vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který členům rady vysvětlil postup při přihlašování za pomoci nové aplikace Rail sport. Výhodou tohoto přihlášení přes internet je skutečnost, že po prvotní registraci se může každý zájemce o sportovní akci, pořádanou OSŽ, přihlásit jednoduchým způsobem, bez papírování, na jakoukoliv další sportovní akci. Aplikace www.railsport.cz je nainstalována na webových stránkách OSŽ v rubrice Sport.

Členové rady s tímto novým způsobem přihlašování seznámí vedoucí jednotlivých družstev, kteří pak za pomoci této aplikace provedou přihlášení všech účastníků Seniorských her. Jak dodal Ondřej Šmehlík, tímto způsobem bude zajišťováno přihlašování účastníků všech sportovních podniků OSŽ, čímž dojde ke zrychlení a zkvalitnění administrativy, související se sportovními soutěžemi.
V další části jednání členové rady diskutovali o všech okolnostech, týkajících se připravovaných sportovních her, jejichž organizaci a průběh budou členové rady pomáhat zajišťovat včetně výpomoci rozhodčím. Proběhla také nezbytná kontrola úkolů z minulého jednání RRS a seznámení s průběhem červnového jednání Ústředí OSŽ, které členům rady přiblížila předsedkyně RRS Danuše Polášková. Zmínila mj. zprávu o stavu členské základny OSŽ, v níž největší počet členů má Správa železnic (10 218 členů, což je 33,3% členské základny). Druhý největší počet členů OSŽ je registrován u seniorů (8 872 členů, což je 28,3% členské základny OSŽ). U seniorů došlo v posledním roce k úbytku 508 členů - je to způsobeno stářím, nemocemi a také úmrtím. Celkem OSŽ eviduje 30 670 členů v 255 základních organizacích. Ústředí OSŽ se zabývalo také změnami ve vlakové dopravě na Brněnsku, kde se s napětím čeká, jak dopadne nový systém odbavování cestujících v režii společnosti KORDIS, který má celou řadu nedořešených, nebo jen částečně dořešených záležitostí (přeprava imobilních cestujících, zvýšené povinnosti strojvedoucích, či únik tržeb). Danuše Polášková zmínila rovněž informaci o rekonstrukcích rekreačních zařízení OSŽ v Rájeckých Teplicích a v řecké Leptokarii (apartmány Orion).
Závěrem posledního předprázdninového jednání RRS OSŽ si členové rady vyměnili své zkušenosti s prací jednotlivých klubů seniorů OSŽ v jednotlivých krajích.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 324 hostů a žádný gestor