RRS OSŽ na svém jednání 20. června 2024 měla jako hlavní bod zařazenu registraci účastníků VII. Seniorských her, které se budou konat v areálu Lesní chaty OSZ v Kořenově ve dnech 27. – 29. srpna 2024. Jednání se zúčastnil vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který členům rady vysvětlil postup při přihlašování za pomoci nové aplikace Rail sport. Výhodou tohoto přihlášení přes internet je skutečnost, že po prvotní registraci se může každý zájemce o sportovní akci, pořádanou OSŽ, přihlásit jednoduchým způsobem, bez papírování, na jakoukoliv další sportovní akci. Aplikace www.railsport.cz je nainstalována na webových stránkách OSŽ v rubrice Sport.

Dne 19. června proběhlo jednání Ústředí OSŽ, které zahájil místopředseda Štěpán Lev kontrolou úkolů. Během setkání se projednávala řada důležitých témat, včetně novinek týkajících se rekreačních objektů OSŽ (současný vývoj stavebního řízení hotelu Skalka na Slovensku) a organizačních záležitostí.

Stěžejními body posledního předprázdninového jednání PV OSŽ při ČD (12. 6. 2024) byla situace v Jihomoravském kraji a informace, týkající se kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti ve vlacích osobní dopravy. V úvodu vedoucí oddělení SPO OSŽ JUDr. Petr Večeř přiblížil práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, kteří budou odcházet od ČD v důsledku změn v organizaci vlakové dopravy, vyvolané rozhodnutím vedení Jihomoravského kraje. Upozornil zejména na důležitost osobní přítomnosti zástupce OSŽ při projednávání skončení pracovního poměru zaměstnance (člena OSŽ).

Dne 4. června se sešli členové Představenstva OSŽ v čele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který jednání řídil.

Po tradiční kontrole úkolů a schválení žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a přiznání právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které přednesl vedoucí Sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř, byly podány informace ze zásadních jednání.

Hlavním tématem jednání Republikové rady seniorů (23. 5. 2024) byla příprava sportovních her seniorů OSŽ, které se budou konat v srpnu v areálu Lesní chaty v Kořenově. Hostem jednání rady byl předseda Regionální sportovní komise OSŽ Praha Pavel Souček, který členům rady přednesl návrh soutěžích disciplín, které by měly oproti minulým ročníkům doznat určité změny. Ty by měly přinést větší soutěživost, napětí a zábavu, spojenou s větším pohybem, spojenou s poznáváním okolní přírody.

Květnové jednání členů Ústředí OSŽ se konalo ve středu dvaadvacátého, včele s předsedou Mgr. Martinem Malým, které celé jednání zahájil tradiční kontrolou úkolů.

 

Na jednání PV OSŽ při ČD (15. 5. 2025) vystoupil jako první host vedoucí Sociálně-právního oddělení (SPO) OSŽ JUDr. Petr Večeř. Seznámil členy PV s výsledky práce SPO OSŽ v působnosti podnikového výboru v posledním období a zodpověděl jejich dotazy. Připomněl důležitost spolupráce závodních výborů OSŽ se SPO OSŽ, např. při řešení skončení pracovního poměru, zejména přiznání výše odstupného odcházejících zaměstnanců, jakož i důležitost přítomnosti zástupců ZV ZO OSŽ při jednání zaměstnanců se zaměstnavatelem. Zdůraznil přitom nezbytnost nepodepisovat důležité dokumenty při nejistotě, bez porady, např. s SPO OSŽ.

Den před druhým květnovým státním svátkem – 7. května 2024 – se v Domě Bohemika sešli členové Představenstva OSŽ včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil.

Během kontroly úkolů informoval Martin Vavrečka, místopředseda pro správu majetku, o dalším průběhu a vývoji přípravy rekonstrukce v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensu a také přestavby terasy apartmánového hotelu Ostrý v Železné Rudě a modernizaci wellness v hotelu Lesní Chata v Kořenově.

Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání 25. dubna přivítala dva hosty – Štěpána Lva, předsedu PV OSŽ při ČD, a Jarmilu Šmerhovou, výkonnou tajemnici Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Štěpán Lev ve svém vystoupení mj. podrobně informoval také o situaci v Jihomoravském kraji, kde vedení kraje rozhodlo, že u regionálních vlaků nebude požadovat od Českých drah vlakový doprovod a drasticky omezí počet osobních pokladen v kraji. Jarmila Šmerhová přiblížila aktivity ČZS FISAIC a přislíbila vystoupení kapely JEDETO na sportovních hrách seniorů OSŽ, které se budou konat v srpnu na Lesní chatě v Kořenově.

Další pravidelné jednání členů Ústředí OSŽ se konalo 24. dubna včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil. Během kontroly úkolů Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, krátce informoval o průběhu příprav rekonstrukce hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

Úvodem pravidelného jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (11. 4. 2024) omluvil předseda PV Radek Nekola pozvané zástupce zaměstnavatele, kteří se jednání výboru nemohli zúčastnit z důvodu projednávání útlumu zaměstnanosti v podniku ČD Cargo. Výbor proto projednal tuto problematiku v diskusi s tím, že konkrétní záměry zaměstnavatele sdělí předsedovi PV personální ředitelka ČD Cargo následující den. Jednání výboru bylo zahájeno informacemi ze zásadních jednání a pokračovalo pak dalšími body podle programu.

Zrušením vlakového personálu jde Jihomoravský kraj proti trendům, místo toho, aby zvyšoval péči o bezpečnost cestujících v železniční dopravě. Na základě zkušeností z mnoha mimořádných událostí na železnici se ukazuje jako alarmující nedostatečné personální zajištění ze strany dopravce. Soupravy „Moravia“ jsou sice vybavené kamerovým systémem, ale při své náročné práci není reálné, aby strojvedoucí zároveň monitoroval veškeré dění v soupravě. Strojvedoucí tak bude jediným, kdo by mohl poskytnout první pomoc v případě mimořádné události, pokud sám nebude mimořádnou událostí postižen.

Právě přítomno: 248 hostů a žádný gestor