Kontrolou plnění úkolů bylo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech ve středu 13. 7. 2022 zahájeno první prázdninové zasedání Představenstva OSŽ, které bylo zahájeno v 9 hodin a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Na programu Představenstva OSŽ, které se sešlo v nejméně možném počtu (z 12 členů P-OSŽ bylo z důvodu dovolených přítomno pouze 7), byly tentokrát kromě tradičních bodů i smutné zprávy.

Bez účasti zaměstnavatele a také části členů PV se sešel poslední červnový den (30. 6. 2022) Podnikový výbor OSŽ SŽ. Hned v úvodu jednání dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který následně odcházel na jednání valné hromady Svazu dopravy ČR. Témata rozdělil M. Malý do dvou částí: v té první zmínil informace týkající se chodu OSŽ. Změna přichází ve vydávání Obzoru a Zpravodajství On-Line na webu OSŽ…

Na svém posledním předprázdninovém jednání se v Praze sešli 23. června členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Kromě závěrečného projednání organizace Seniorských her (Rajecké Teplice 23. – 25. srpna) se senioři zabývali rovněž současnou situací na železnici i v celé společnosti. Jako hosté se na jednání postupně dostavili vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, výkonná tajemnice Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC Jarmila Šmerhová a předseda OSŽ Martin Malý (na úvodním snímku s předsedkyní RRS Danuší Poláškovou a místopředsedkyní Stanislavou Brejníkovou (uprostřed).

(AKTUALIZOVÁNO) Na prvním posjezdovém společném jednání se ve středu 22. 6. 2022 v podvečer ve Velkých Pavlovicích sešli členové podnikových výborů (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., a ČD Cargo. První část moderoval předseda PV OSŽ ČD Cargo a I. místopředseda OSŽ Radek Nekola, druhou pak předseda PV OSŽ při ČD a místopředseda OSŽ Štěpán Lev.

V čarokrásném prostředí Rajecké doliny s bohatou historií a termálně léčivými prameny, v hotelu Skalka patřícímu Odborovému sdružení železničářů, se ve dnech 8. až 10. června konalo výjezdní jednání Ústředí OSŽ. Na programu mělo kontrolu plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, informace o vzdělávání funkcionářů OSŽ v I. pololetí 2022 a návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí letošního roku – odborná školení pro členy a funkcionáře ZV ZO.

Zahájení, kontrola plnění úkolů a informace ze zásadních jednání, úvod jednání Představenstva OSŽ v úterý 7. 6. 2022 byl tradiční, a tradiční byl i úvod informací ze zásadních jednání, obvyklé „kolečko“ načal Štěpán Lev, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s.: „I když toho mám připraveno víc, budu stručný,“ řekl na začátek.

Pravidelného měsíčního jednání RRS OSŽ, které se konalo 19. května v Praze, se zúčastnilo 13 členů rady, jedna členka se omluvila z rodinných důvodů. Omluven byl i pozvaný host, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který čerpal dovolenou. Jako hosté se jednání rady zúčastnili nový místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev a předseda Regionální sportovní komise OSŽ Olomouc a současně hlavní rozhodčí při Seniorských hrách v srpnu v Rajeckých Teplicích Libor Kiš.

Inflace, pojištění, důchodová reforma, taková byla aktuální témata pravidelného jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ Správy železnic (dále SŽ), které se konalo ve čtvrtek 19. 5. 2022. Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek podrobně probral všechna jednání a problémy, se kterými se vedení podnikového výboru od posledního setkání zabývalo. Z jednání odborových centrál, které se konalo 4. 5. 2022, připomněl dohodu nad 1. změnou zásad FKSP, a to jak Rámcových, tak i Centrálních, kde došlo k navýšení částek na občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí u každé položky o 10 Kč.

Především schválení důležitých dokumentů se ve středu 18. 5. 2022 věnovalo zasedání Ústředí OSŽ v sídle svazu v pražských Vysočanech, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Převážná část jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo dne 11. května v sídle OSŽ, byla věnovaná jednání se zástupci zaměstnavatele. Ještě před jejich příchodem informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na úvodním snímku), který byl hostem první části jednání, o aktuálních záležitostech, kterými se vedení OSŽ zabývá. Zmínil se mimo jiné o zasedáních tripartity, jejichž atmosféra je podle jeho slov ovlivněna probíhající válkou na Ukrajině. Tripartita na svých posledních jednáních projednávala především rostoucí ceny energií, přičemž k jejich ovlivnění například formou snížení DPH vláda nechce přistoupit, neboť by to ohrozilo příjmy do státního rozpočtu.

„Dobrý den všem, rád bych vás přivítal na dnešním jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo,“ těmito slovy zahájil Radek Nekola (předseda PV OSŽ ČD Cargo a I. místopředseda OSŽ) ve středu 11. 5. 2022, v zasedací místnosti v prvním patře Domu Bohemika v pražských Vysočanech, v sídle OSŽ, jednání podnikového výboru.

V kompletním složení se v úterý 3. 5. 2022 sešlo v sídle svazu v pražských Vysočanech ke svému pravidelnému zasedání Představenstvo OSŽ, které tradičně moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Právě přítomno: 254 hostů a žádný gestor