Republiková rada seniorů OSŽ se sešla k jednání ve čtvrtek 22. února 2024 za vedení místopředsedkyně RRS Stanislavy Brejníkové (předsedkyně RRS Danuše Polášková je tč. v pracovní neschopnosti). V úvodu proběhla kontrola usnesení z minulého jednání, přičemž bylo mj. konstatováno, že členové rady věnovali každý 100,- Kč na Podpůrný fond OSŽ. Prvním hostem jednání byl vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který členy Rady seznámil s nabídkami pobytů v rekreačních zařízeních OSŽ, a požádal je, aby tuto výhodnou rekreaci propagovali i mezi ostatními seniory ve svých klubech. Hovořilo se také o přípravě VII. Sportovních her seniorů, předběžně plánovaných na konec srpna 2024 do areálu Lesní chaty OSŽ v Kořenově. Připomenul, že financování této akce zatím není zcela jasné a bude nutná spoluúčast sportovců. O výši individuálního příspěvku každého účastníka her se v současné době jedná.

Ve středu 21. února se v domě Bohemika v Praze sešli členové Ústředí OSŽ včele se svým předsedou Mgr. Martinem Malým na pravidelném jednání.

Po kontrole úkolů dostal slovo vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř, aby přítomné informoval o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2023, kterého vystřídal JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, vedoucí oddělní BOZP se zprávou o činnosti oddělení BOZP v roce 2023.

Dne 8. února zahájil předseda PV OSŽ při ČD Cargo, a.s., Radek Nekola jednání podnikového výboru v Domě Bohemika v sídle OSŽ.

Úvodem informoval o jednání Představenstva OSŽ a fungování OSŽ prostřednictvím příspěvků z fondů FKSP (OTEVŘÍT). Porovnával situaci u ČD, která je na tom velmi podobně, což okomentoval velmi pozitivně, protože vzájemná shoda je pro obě společnosti velmi důležitá. Prostředky na činnost základních organizací dokáží zachovat standardy na které jsou ZO zvyklé. Také informoval o problémech u SŽ, kde zatím ke shodě kvůli jedné z devíti odborových centrál nedošlo. Stále je v řešení, jak to bude s účastí a financováním seniorů u pořádaných sportovních akcí.

Únorové jednání Podnikového výboru OSŽ Českých drah (7. 2. 2024) zahájila tajemnice PV Věra Nečasová. Po kontrole usnesení z minulého jednání členové Výboru vyslechli informace ze zásadních jednání, týkající se především letošních školení o PKS a změn v Osobním ohodnocení zaměstnanců, schválenými centrálními akcemi BOZP a Sociálním fondem. Členové Výboru si rovněž vyslechli informace ze strany pozvaných hostů (zástupci zaměstnavatele) a v závěrečné diskusi probírali mimo jiné také problematiku, která se týká nemožnosti přispívat seniorům ze Sociálního fondu ČD z důvodu daňového plnění.

Dne 6. února se členové Představenstva OSŽ sešli v Praze domě Bohemika spolu se svým předsedou Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil kontrolou úkolů a projednáváním organizačních záležitostí.

Dále byly jednohlasně schváleny žádosti o přiznání dávky z Podpůrného fondu, které přednesl vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř. Poté ještě Petr Večeř informoval o obsazenosti probíhaných školení pořádaných OSŽ, o které je velký zájem. Závěrem své řeči doporučil všem základním organizacím uvádět na razítka ZO OSŽ název (ideálně co nejstručnější), dále sídlo, organizační číslo a IČO základní organizace.

V sídle OSŽ - Domě Bohemika v Praze - se od 29. ledna do 1. února uskutečnila série školení k nové kolektivní smlouvě Českých drah, kterého se zúčastnilo celkem 143 posluchačů z celé republiky. Na programu školení byly kromě změn v PKS ČD, a. s., na rok 2024 také informace, týkající se aktuálních a koncepčních otázek OSŽ, důchodové reformy a legislativy v železničním provozu, novelizace pracovněprávních předpisů a Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a. s., na rok 2024. Nově byla na všech školeních účastna Ing. Lucie Bauerová – vedoucí skupiny benefitů ČD, a to z důvodu sladění informací k zásadním novinkám změn v Zákoníku práce a nastavení nového osobního ohodnocení. Školiteli byli předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, tajemnice PV Věra Nečasová, vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř a vedoucí OSL Vladislav Vokoun. Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, průběh školení moderoval tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb.

Ve středu 24. ledna se sešli členové Ústředí OSŽ u prvního jednání v tomto roce, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý smutnou zprávou o srážce vlaku s kamionem u Dolní Lutyně. Sociálně-právní oddělení OSŽ-Ústředí je ve spolupráci s příslušnou ZO OSŽ připraveno poskytnout postiženým členům OSŽ či jejich rodinám maximální možnou pomoc.

Nepřítomnou předsedkyni RRS OSŽ Danuši Poláškovou (nemoc) zastoupila na jednání Republikové rady seniorů místopředsedkyně Stanislava Brejníková. Jednání proběhlo v sídle OSŽ ve čtvrtek 25. ledna 2024. Po úvodních formalitách a kontrole usnesení z minulého jednání odsouhlasili členové rady změny ve složení rady a schválili nové náhradníky současných členů RRS. Jako nového člena rady odsouhlasili Václava Vanického, který nastoupil místo nemocného Vladislava Czarnika, a jako náhradníky současných členů RRS schválili Jiřího Pospíšila, jako náhradníka za Václava Vanického (region Hradec Králové) a Květuši Hruškovou – náhradnici za Naděždu Šenkapoulovou (region Olomouc).

První letošní jednání, které se konalo 11. ledna, zahájil předseda PV Radek Nekola, který po úvodním slovu vyzval tajemnici Bc. Martu Urbancovou, aby přítomné informovala o jednání z poslední dozorčí rady společnosti ČD Cargo, které proběhlo 14. prosince minulého roku.

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., konaný 10. ledna 2024, řídil tajemník PV Antonín Leitgeb. Po úvodní kontrole usnesení se předseda PV Štěpán Lev krátce vrátil k uzavřené kolektivní smlouvě ČD na rok 2024. Podstatná změna nastala ve struktuře „Osobního ohodnocení“ (OsO), které je rozděleno na složku variabilní 30 % a fixní 70 %. K OsO bude vydána vnitřní norma, která upřesňuje pravidla a kritéria tohoto osobního ohodnocení.

První jednání představenstva v novém roce – 9. ledna 2024 – v sídle OSŽ v Praze, v Domě Bohemika zahájil tradičně předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po kontrole úkolů z minulého roku vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř přednesl žádosti o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ pro členy Odborového sdružení železničářů, které byly jednomyslně schváleny.

V předvánoční atmosféře se odehrávalo prosincové jednání Republikové rady seniorů, která se ke svému poslednímu jednání v roce 2023 sešla ve čtvrtek 14. prosince v sídle OSŽ. Předsedkyně rady Danuše Polášková informovala členy o posledním jednání Ústředí OSŽ, kde se mimo jiné diskutovalo také o sociálním fondu pro rok 2024. Prostředky k čerpání budou v příštím roce sníženy na 25 % oproti minulosti, což znamená, že sportovní a kulturní činnost bude z tohoto důvodu omezena. „Zůstává tak velký otazník mimo jiné také nad akcemi seniorů OSŽ,“ konstatovala Polášková.

Právě přítomno: 135 hostů a žádný gestor