„Jednání velmi silně pokročila, je reálné, že ve čtvrtek (2. 12.) by se to mohlo dotáhnout,“ řekl I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun v úterý (30. 11.) po osmé hodině večer s tím, že se dnes podařilo odstranit velké množství sporných bodů. „Bylo to chvílemi tvrdé jednání, ale byla patrná vůle všech zúčastněných se ve čtvrtek dohodnout,“ dodal. Víc konkrétnější být nechtěl.

Diskusní fóra plná zaručených zpráv, spekulací a informací typu JPP vytvářejí podhoubí pro tlak na funkcionáře základních organizací OSŽ. Ti často čelí otázkám typu co za co: jestli dovolená, nebo pracovní doba; jestli mzdy, nebo KOP. „Takovéto informace lidé po mě skutečně chtějí a odpověď v podobě svodky z posledního kolektivního vyjednávání (Stručná informace z průběhu kolektivního vyjednávání o PKS ČD, a. s., na rok 2022 z 23. 11.: V návrzích zaměstnavatel ustoupil od požadavku navýšení týdenního fondu u mobilního personálu, provedl dílčí úpravy v režimu KOP a navrhl nárůst mezd o 2 %, ovšem za předpokladu přijetí všech ostatních návrhů zaměstnavatele.) je neuspokojuje,“ říká Petr Proft, strojvedoucí a předseda ZO OSŽ v chebském depu.

Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic, který se konal ve čtvrtek 25. 11. 2021, se nesl v duchu rostoucí covidové vlny. I proto došlo k návratu jednání elektronickou formou pomocí aplikace MS Teams. Hned v úvodní informaci o plnění usnesení z minulého PV Petr Štěpánek oznámil, že podle šetření Drážního úřadu není slučování OŘ Olomouc a Ostrava v rozporu s Nařízením EK 402/2013. Z informací o proběhlých důležitých jednáních OSŽ přítomné nejvíce zaujal stav jednání o FKSP.

Úvod jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 24. 11. 2021 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, obstaral v rámci „kontroly plnění úkolů“ moderující předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a téma režijky. Předseda OSŽ shrnul, jakým směrem se mohou jízdní výhody ubírat v Plzeňském kraji v souvislosti s linkou P2 Beroun/Kařez – Plzeň – Klatovy.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., začal dne 10. listopadu 2021 trochu netradičně, vystoupením hostů z odboru péče o zaměstnance (odbor 10) GŘ ČD, a. s. Byly jimi ředitelka odboru Ing. Monika Horáková a dále pracovnice tohoto odboru Ing. Lucie Višvardová a Ing. Ivana Rozehnalová. Ing. Horáková v úvodu informovala o epidemiologické situaci na Českých drahách. Uvedla, že na ČD je 60,2 % zaměstnanců proočkovaných, což je mírně nad celorepublikovým průměrem. „Nikde nemáme ohnisko nákazy, v současné době tedy není nutno přijímat žádná zvláštní opatření,“ zdůraznila.

V úterý 9. 11. 2021 byl odborovým centrálám předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD Cargo, a. s., 2022/2023 a s tím související dokumenty. Návrh PKS vychází ze stávající platné kolektivní smlouvy s úpravami na úspory v různých oblastech.

V úterý 2. 11. 2021 se na svém pravidelném zasedání sešlo Představenstvo OSŽ, které tradičně moderoval Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ (na snímku), a které se konalo v prostorách sídla OSŽ. Po Kontrole plnění úkolů (mj. společná regionální konference OSŽ a ETF v rámci Evropského roku železnice proběhne v Praze 9. a 10. 11. v Praze; rekapitulace z úspěšné 38. mezinárodní soutěžní výstavy fotografií FISAIC ve Svitavách) přišly tradičně, klasickým „kolečkem“, na řadu Informace ze zásadních jednání.

Říjnové setkání (21. 10. 2021) Podnikového výboru OSŽ Správy železnic bylo poslední ve stávajícím, ale zároveň první v novém volebním období. Díky tomu se mohli setkat jak končící členové, tak Podnikovou konferencí zvolení noví členové tohoto orgánu. Hned v úvodu předseda PV Petr Štěpánek informoval o uzavření PKS na rok 2022, o důvodech tak rychlého podpisu a podstatných změnách oproti stávající kolektivní smlouvě. Více zde.

Dvacátého října letošního roku proběhlo jednání Ústředí Odborového sdružení železničářů, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V úvodu byla opětovně řešena problematika režijních výhod (zaměstnaneckých jízdních výhod ve vlacích ČD) – aktuálně probíhají jednání ČD s Plzeňským krajem k problematice zaměstnaneckých jízdních výhod na vysoutěžené trati P2 Klatovy – Beroun a rovněž v Jihomoravském kraji, kde tuto problematiku znovu otevřel zástupce OSŽ v krajské tripartitě JMK Antonín Leitgeb.

Poslední z řady předsjezdových konferencí OSŽ se konala v úterý 19. října, stejně jako předchozí konference OSŽ v kulturním sále železniční stanice Praha hl. n. Na této konferenci jednali delegáti Nedrážních základních organizací OSŽ, jichž se v sále sešlo 37, což činilo 86 procent ze 43 pozvaných. Jednání řídil Miroslav Novotný, místopředseda NeRV OSŽ a člen Ú OSŽ.
U předsednického stolu (na úvodním snímku) uvítal Miroslav Novotný předsedkyni Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renatu Douskovou a členy předsednictva konference Martina Semiráda (ZO OSŽ RYKO Děčín) a Oldřicha Sobola (ZO OSŽ OHLA ŽS Brno). Jako hosty přivítal také předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna, Petra Štěpánka a Martina Vavrečku. Přítomna byla rovněž předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová, omluvil se místopředseda OSŽ Radek Nekola a JUDr. Petr Večeř.

Velmi disciplinovaně proběhla i čtvrtá z řady předsjezdových konferencí OSŽ. Tentokrát to byla 5. podniková konference PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), která se konala 14. 10. 2021 v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na delegáty čekala nejen smršť hlasování, ale i množství informací, bilancujících uplynulé volební období. Jednání se zúčastnilo 116 delegátů ze 132 pozvaných, což je 87,87 %.

S omluvou několika delegátů, kteří uvízli ve zpožděném vlaku u Peček, přivítal ve středu 13. 10. 2021 úderem půl desáté moderující Antonín Leitgeb v kulturním sále pražského hlavního nádraží delegáty a hosty páté Podnikové konference ČD Cargo. Jmenovitě předsedu Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radka Nekolu, tajemnici PV OSŽ ČD Cargo Bc. Martu Urbancovou a další členy pracovního předsednictva.

Právě přítomno: 284 hostů a žádný gestor